×
დამცავი საშუალებები
სარეკლამო პროდუქტები
პლასტმასის კალმები
მაისურები

დისტანციის ლამინირებული სტიკერი 30x30

5
დეტალური აღწერა:

დისტანციის ლამინირებული სტიკერი 30x30

ლამინაცია იცავს სტიკერს გაცვეთისაგან და არის მეტად გამძლე.

გაზიარება:

ფასი
5